KLUB STOMIKŮ - PROSTĚJOV

Cool Rekondiční výlet do Znojma

Klub stomiků si naplánoval jednodenní výlet do města Znojma. Ráno jsme se vydali pohodlným autobusem do města s královskou pověstí, které je centrem Znojemské vinařské podoblasti.
Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl. Je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí.

Hodinová jízda kolovým vláčkem nás provezla nejzajímavějšími částmi Znojma . Obdivovali jsme Rotundu Sv. Kateřiny - unikátní památku přemyslovského knížecího hradu, svahy Dyje a Znojemský hrad.Navštívili jsme kostel Sv. Mikuláše viděli, jsme monumentální torzo barokního komplexu Premonstrátského kláštera.
Prošli jsme historickým náměstím, které lemuje zástavba měšťanských domů, několik stovek let staré. Někteří z nás vystoupali na radniční věž, aby se pokochali pohledem z výšky na město.
Prošli jsme také bludiště chodeb a sklepů Znojemského podzemí, které je nejrozsáhlejší v Česku. Chodby se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém centru.
Měli jsme sebou průvodkyni, která nám pověděla mnoho zajímavostí jak o městě Znojmě tak i o víně.
Počasí nám přálo a my plni dojmů jsme se večer vrátili do svých domovů .

WinkRůžena Antlová
Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov, za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu.

Klub stomiků ProstějovKontakt

 

Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

 

Dárci a sponzoři


 


 

sabrix-logo

Copyright © 2018. All Rights Reserved.