KLUB STOMIKŮ - PROSTĚJOV

Rekondiční pobyt  Klubu stomiků Prostějov v roce 2014.
Rekondice začínala v pondělí 12 května obědem, a končila v pátek 16 května po
snídani. Celkem dojelo 30 účastníku z toho 15 stomiků.
Místo konání rekondice, Horský hotel Sněženka, se nachází v údolí
Hynčického potoka v místech, kde kdysi bývala obec Hynčice pod Sušinou. V roce
1930 zde žilo 280 Němců a 2 Češi. Obec měla jednotřídní školu a kapli. Po odsunu
Německého obyvatelstva obec zanikla. Ze školy je ubytovna školy v přírodě. Kaple
byla prodána za 1500 Kc soukromému vlastníkovi, s tím že exteriér kaple musí být
zachován. Dnes je zde Hotel Pod Zvonem.Nyní se zde rozvíjí turismus, je potvrzeno
40 nových chat a další se budují. Místo má originalní klidnou atmosféru, vhodnou pro
relax, odpočinek i turistiku. Rozvoji napomáhá rozšiřování skiareálu Kraličák,
kvalitní přijemné ubytování v Hotelu Sněženka.
Vzhledem k tomu, že rekondice trvala jen čtyři celé dny, byl tomu přizpůsoben
její program.
V úterý nás autobus vyvezl k poutnímu místu, Hora matky Boží sestavající z
komplexu budov kláštera, chrámu a poutního domu. Po prohlídce bez průvodce a
občerstvení v poutním domě, jsme sjeli dolů do města Králiky. Prohlédli si náměstí a
nakoupili potřebné i nepotřebné. Na oběd jsme dojeli akorát. Zbytek odpoledne jsme
trávili procházkami, plavánim v krytém bazénu a hrou boulingu. Po večeři
společenské posezení při harmonice, houslích a zpěvu.
Středeční dopoledne jsme využívali služeb hotelového bazénu, masáže,
boulingu a poseděli u kávy. Odpoledne jsme jeli autobusem do Hanušovic, na
prohlídku pivovaru Holba spojenou s posezením v pivovarské restauraci. Následoval
návrat na hotel a po večeři jsme měli společenský večer s tombolou. Hrálo se a
zpívalo až do první hodiny dalšího dne. Naši páni hudebníci Grepl a Smutný mají
opravdu bohatý repertoár.
Čtvrtek byl vyhrazen prezentacím firem. Společnost Hartman Rico zastupovala
paní Iveta Vincourková, Coloplast paní Daniela Truhlářová a ConvaTec paní Marie
Rogulska. Volný čas jsme věnovali procházkám po okolí. Po večeři se opět hrálo a
zpívalo do pozdních hodin.
Počasí které k nám bylo dosud celkem příznivé, se zhoršilo a večerní bouřka ho
změnila natolik, že v pátek po snídani a ukončení rekondice jsme domů odjížděli za
deště, s přáním št'astného návratu.
Na závěr krátké zhodnocení. Průběh bez zdravotních komplikací, přátelská
společnost třiceti účastníků. Poznali jsme jinou část naší krásné země - příhraniční
oblast pod Kralickým Sněžníkem. Každá rekondice má svoje nej, tato byla nejkratší,
nejdražší a nejprozpívanější. Hrálo se a zpívalo tři večery. V ceně pobytu byl ale
volný vstup do hotelového bazénu a celkový dojem podtrhla výborná kuchyně.
Ostatní služby si platil každý sám.
Rekondici zajišt'ovali manželé Holubovi. Poděkovaní patři všem sponzorům,
personálu hotelu, dárcům do tomboly. Zejména pak našim muzikantům, kteří hráli
bez nároku na honorář a samozřejmě i všem účastníkům za klidný a spokojený
průběh rekondice.
Mám za to, že rekondice splnila svůj účel, noví stomici si prověřili, že se stomií se dá
žít i mimo vlastní domov. Tešíme se na novou rekondici a stomiky z klubu kteří na
rekondici nebyli zveme k účasti.
Zdravý a nezúčastněný člověk by si myslel "a ještě se baví". Ano, bavíme se a
v přátelském duchu zapomínáme na svoje zdravotní trable. Jedno usloví říká "Máš-li
dobrého přítele, máš více než on."

                                                                                              Jaromír Obr

Kontakt

 

Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

 

Dárci a sponzoři


 


 

sabrix-logo

Copyright © 2018. All Rights Reserved.