KLUB STOMIKŮ - PROSTĚJOV

 Aktivity klubu

 

Členové klubu se schází 4x ročně na členských schůzích, které se konají vždy ve 14.00 hod. v prostorách Národního domu v Prostějově.


Na schůzích se pravidelně prezentují firmy dodávající pomůcky pro stomiky (ConvaTec, Coloplast, B Braun, Dansac, Lipoelastic a.s.) , ale také firmy vyrábějící prádlo, plavky nebo třeba deodoranty.
Klub také pořádá odborné přednášky a spolupracuje s odborným lékařem a stomasestrou.
Každoročně pořádáme rekondiční pobyt pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky, celodenní výlet a vánoční schůzku s nadílkou.

 

Členové klubu také mohou využít nabídky rekondičních pobytů, pořádaných sdružením České ILCO a Liga proti rakovině.

Na uvedené aktivity získáváme dotace a sponzory z řad firem i soukromých osob.

 

 

Rekondiční pobyt  Klubu stomiků Prostějov v roce 2014.
Rekondice začínala v pondělí 12 května obědem, a končila v pátek 16 května po
snídani. Celkem dojelo 30 účastníku z toho 15 stomiků.
Místo konání rekondice, Horský hotel Sněženka, se nachází v údolí
Hynčického potoka v místech, kde kdysi bývala obec Hynčice pod Sušinou. V roce
1930 zde žilo 280 Němců a 2 Češi. Obec měla jednotřídní školu a kapli. Po odsunu
Německého obyvatelstva obec zanikla. Ze školy je ubytovna školy v přírodě. Kaple
byla prodána za 1500 Kc soukromému vlastníkovi, s tím že exteriér kaple musí být
zachován. Dnes je zde Hotel Pod Zvonem.Nyní se zde rozvíjí turismus, je potvrzeno
40 nových chat a další se budují. Místo má originalní klidnou atmosféru, vhodnou pro
relax, odpočinek i turistiku. Rozvoji napomáhá rozšiřování skiareálu Kraličák,
kvalitní přijemné ubytování v Hotelu Sněženka.
Vzhledem k tomu, že rekondice trvala jen čtyři celé dny, byl tomu přizpůsoben
její program.
V úterý nás autobus vyvezl k poutnímu místu, Hora matky Boží sestavající z
komplexu budov kláštera, chrámu a poutního domu. Po prohlídce bez průvodce a
občerstvení v poutním domě, jsme sjeli dolů do města Králiky. Prohlédli si náměstí a
nakoupili potřebné i nepotřebné. Na oběd jsme dojeli akorát. Zbytek odpoledne jsme
trávili procházkami, plavánim v krytém bazénu a hrou boulingu. Po večeři
společenské posezení při harmonice, houslích a zpěvu.
Středeční dopoledne jsme využívali služeb hotelového bazénu, masáže,
boulingu a poseděli u kávy. Odpoledne jsme jeli autobusem do Hanušovic, na
prohlídku pivovaru Holba spojenou s posezením v pivovarské restauraci. Následoval
návrat na hotel a po večeři jsme měli společenský večer s tombolou. Hrálo se a
zpívalo až do první hodiny dalšího dne. Naši páni hudebníci Grepl a Smutný mají
opravdu bohatý repertoár.
Čtvrtek byl vyhrazen prezentacím firem. Společnost Hartman Rico zastupovala
paní Iveta Vincourková, Coloplast paní Daniela Truhlářová a ConvaTec paní Marie
Rogulska. Volný čas jsme věnovali procházkám po okolí. Po večeři se opět hrálo a
zpívalo do pozdních hodin.
Počasí které k nám bylo dosud celkem příznivé, se zhoršilo a večerní bouřka ho
změnila natolik, že v pátek po snídani a ukončení rekondice jsme domů odjížděli za
deště, s přáním št'astného návratu.
Na závěr krátké zhodnocení. Průběh bez zdravotních komplikací, přátelská
společnost třiceti účastníků. Poznali jsme jinou část naší krásné země - příhraniční
oblast pod Kralickým Sněžníkem. Každá rekondice má svoje nej, tato byla nejkratší,
nejdražší a nejprozpívanější. Hrálo se a zpívalo tři večery. V ceně pobytu byl ale
volný vstup do hotelového bazénu a celkový dojem podtrhla výborná kuchyně.
Ostatní služby si platil každý sám.
Rekondici zajišt'ovali manželé Holubovi. Poděkovaní patři všem sponzorům,
personálu hotelu, dárcům do tomboly. Zejména pak našim muzikantům, kteří hráli
bez nároku na honorář a samozřejmě i všem účastníkům za klidný a spokojený
průběh rekondice.
Mám za to, že rekondice splnila svůj účel, noví stomici si prověřili, že se stomií se dá
žít i mimo vlastní domov. Tešíme se na novou rekondici a stomiky z klubu kteří na
rekondici nebyli zveme k účasti.
Zdravý a nezúčastněný člověk by si myslel "a ještě se baví". Ano, bavíme se a
v přátelském duchu zapomínáme na svoje zdravotní trable. Jedno usloví říká "Máš-li
dobrého přítele, máš více než on."

                                                                                              Jaromír Obr

Cool Rekondiční výlet do Znojma

Klub stomiků si naplánoval jednodenní výlet do města Znojma. Ráno jsme se vydali pohodlným autobusem do města s královskou pověstí, které je centrem Znojemské vinařské podoblasti.
Historické jádro s četnými kostely, obklopené fragmenty středověkých hradeb, si uchovalo renesanční styl. Je plné křivolakých uliček, romantických vyhlídek a půvabných zákoutí.

Hodinová jízda kolovým vláčkem nás provezla nejzajímavějšími částmi Znojma . Obdivovali jsme Rotundu Sv. Kateřiny - unikátní památku přemyslovského knížecího hradu, svahy Dyje a Znojemský hrad.Navštívili jsme kostel Sv. Mikuláše viděli, jsme monumentální torzo barokního komplexu Premonstrátského kláštera.
Prošli jsme historickým náměstím, které lemuje zástavba měšťanských domů, několik stovek let staré. Někteří z nás vystoupali na radniční věž, aby se pokochali pohledem z výšky na město.
Prošli jsme také bludiště chodeb a sklepů Znojemského podzemí, které je nejrozsáhlejší v Česku. Chodby se táhnou pod většinou domů, ulic a náměstí v historickém centru.
Měli jsme sebou průvodkyni, která nám pověděla mnoho zajímavostí jak o městě Znojmě tak i o víně.
Počasí nám přálo a my plni dojmů jsme se večer vrátili do svých domovů .

WinkRůžena Antlová
Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov, za poskytnutí finančního příspěvku na dopravu.

Klub stomiků ProstějovRekondiční výlet

Klub stomiků Prostějov si ve středu 18. 9. 2013 vyjel na plánovaný rekondiční výlet do Luhačovic, Veselí nad Moravou a Vlčnova. Vyjeli jsme ráno luhacovicerekondiční výlet z Prostějova pohodlným autobusem s
příjemnou průvodkyní a v plném počtu. Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v České republice. Prošli jsme kolonádou, ochutnali přírodní léčivé prameny, nakoupili lázeňské oplatky a
pobyt v Luhačovicích zakončili chutným obědem. V průběhu procházky jsme měli možnost diskutovat se stomasestrou Věrou Krbečkovou a MUDr. Hornou, kteří jsou vždy ochotni pomoci radou i skutkem. Dalším cílem naší cesty byl Baťův kanál, který je historickou vodní cestou nacházející se ve východní části jižní Moravy. Jedná se o vodní cestu vybudovanou v letech 1934 – 1938 za účelem závlah, plavby a zvýšení hladiny spodních vod, ale především za účelem dopravy lignitu firmou Baťa. Plavební kanál je částečně veden po řece Moravě a částečně vykopaným umělým korytem. Pluli jsme na lodi a poznali tak další zajímavosti naší přírody z paluby lodi. Poslední zastávkou bylo Muzeum lidových pálenic v obci Vlčnov, u Uherského Brodu. Představuje stálou expozici zaměřenou na domácí výrobu pálenek a dalších destilátů na moravskoslovenském pomezí. V muzeu je vystaveno více než 700 předmětů. Státem zabavené nelegální destilační přístroje a další potřeby související s pálením, nádoby, viněty a podobněně.   Viděli jsme i pálenici důmyslně zabudovanou do staré bubnové pračky Romo Fulnek, nebo kamen do koupelny. Plni dojmů jsme nasedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu do Prostějova. Počasí nám přálo celý den, pršet začalo, až když jsme seděli v autobuse při zpáteční cestě. Všichni zúčastnění budou určitě dlouho vzpomínat na vydařený výlet.

=

Zapsala Růžena Antlová

Výlet Klubu stomiků Prostějov do Brna a okolí

 

Dne 11.září se klub stomiků  Prostějov vydal  na jednodenní výlet do Brna. Sraz byl jako vždy v 8 hodin  u lokomotivy.  Vyjeli  jsme plně obsazeným autobusem z Prostějova, směr Brno.

 

Cestou nás průvodkyně seznámila s historií města a hradu Špilberk. Ten byl také naší první zastávkou.

 

Navštívili jsme kasematy, které vznikly v roce 1742 překlenutím hradních příkopů. Původně byly vybudované jako úkryt pro vojáky, ale v době dokončení už nebylo  Brno vojensky ohroženo a tak sloužily jako sklady vojenského materiálu. V roce 1783 zde zřídil císař Josef II.  žalář pro nejnebezpečnější zločince z celé Rakousko-Uherské Monarchie.

 

Dnes je  hrad sídlem  Muzea města Brna a jedním z nejvýznamnějších kulturních  center. V roce 1983 započala rozsáhlá rekonstrukce, která je rozdělena do několika etap a pokračuje dodnes. V roce  1962 byl prohlášen Národní kulturní památkou.

 

Z teras hradu jsme měli moravskou metropoli  jako  na dlani.  Obdivovali jsme  dominantu města  -  Katedrálu sv.Petra a Pavla .

 

Další zastávkou  naší cesty byla prohlídka historických budov na náměstí s poutavým  výkladem paní Malánové.

 

Po dobrém obědě jsme odjeli k Brněnské přehradě.

 

Nalodili jsme se na parník  a vydali se na  klidnou 70 minutovou plavbu . Na trase dlouhé 10 km , jsme křižovali přehradu po lodních zastávkách. Viděli jsme chatové osady,  kluby lodních sportů, pláže a půjčovny loděk. Propluli jsme úzkou skalní soutěsku a na pravém břehu obdivovali hrad Veveří .  Krásný slunný den jsme zakončili na poslední zastávce ve Veverské Bitýšce a plni dojmů jsme odjeli domů.

brno 

 

V úterý 6.12.2011 pořádal Klub stomiků Prostějov předvánoční členskou schůzi v prostorách Národního domu. Velký sál se začal pomalu zaplňovat členy klubu a rodinnými příslušníky. Pozvání přijaly zástupkyně firem dodávajících stomické pomůcky na náš trh a nechyběla ani stomasestra Věra Krbečková, která je také členem našeho klubu. Kdo měl už napečeno na vánoce, donesl krabičku cukroví, které nejenom že zdobilo stoly, ale náramně všem chutnalo. Zpestřením schůze bylo i to ,že mezi nás přišel čert, anděl a mikuláš. Tato trojice rozdala všem baňky na kterých byla napsána křestní jména členů klubu. Byla připravena i bohatá tombola. „Anděl „ losoval z košíku čísla a výhercům předal malý dárek.

 

                                                   

 

Každý člen klubu dostal kalendář na příští rok a také dáreček od firem a stomasestry.K chutnému obědu se sálem nesla vánoční hudba . Předvánoční odpoledne jsme zakončili přípitkem a přáním hodně zdraví a štěstí do roku 2012.

 

Růžena Antlová.

Kontakt

 

Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

 

Dárci a sponzoři


 


 

sabrix-logo

Copyright © 2018. All Rights Reserved.