KLUB STOMIKŮ - PROSTĚJOV

 Aktivity klubu

 

Členové klubu se schází 4x ročně na členských schůzích, které se konají vždy ve 14.00 hod. v prostorách Národního domu v Prostějově.


Na schůzích se pravidelně prezentují firmy dodávající pomůcky pro stomiky (ConvaTec, Coloplast, B Braun, Dansac, Lipoelastic a.s.) , ale také firmy vyrábějící prádlo, plavky nebo třeba deodoranty.
Klub také pořádá odborné přednášky a spolupracuje s odborným lékařem a stomasestrou.
Každoročně pořádáme rekondiční pobyt pro členy klubu a jejich rodinné příslušníky, celodenní výlet a vánoční schůzku s nadílkou.

 

Členové klubu také mohou využít nabídky rekondičních pobytů, pořádaných sdružením České ILCO a Liga proti rakovině.

Na uvedené aktivity získáváme dotace a sponzory z řad firem i soukromých osob.

 

 

                                             
                                                     Klub stomiků Prostějov,z.s.
 

Spolek vznikl na popud firmy ConvaTec, kterou v té době vedl ing. Libor Urban. Oblastní zástupce pro Moravu, Roman Samiec navštívil proktologickou poradnu, kde v té době pracoval MUDr. Jan Horna a stomasestra Věra Krbečková. Navrhl jim založení spolku stomiků a vysvětlil
jeho účel a poslání. 
Vedení firmy se již od té doby několikrát změnilo, ale spolupráce a podpora spolku trvá celých 25 let. 

Do záměru vzniku spolku, bylo zapojeno vedení nemocnice a ředitel, MUDr. Bohumil Hruban, chirurg a proktolog, jeho vznik podpořil. Spolu s hlavní sestrou Marií Směšnou vycházel spolku všemožně vstříc například tím, že poskytl právní adresu potřebnou při registraci a umožnil setkávání členů spolku v prostorách nemocnice (na Lidické ul.) S náročnou dokumentací při registraci pomáhali spolku Dr. Jiří Venc a sestra Jarmila Ščudlová.

V proktologické poradně započala motivace pacientů ke členství( pánové Obr, Čermák, Šebestík, Bátek, Musil, Provazník, paní Šmudlová, Sřídecká, Stružková a další.
Vzorem a pomocníkem byl brněnský spolek, pod vedením stomasestry Dragice Křenkové. Ustavující schůze se zúčastnil Doc. Tomáš Skřička, který myšlenku spolků převzal ze zahraničí a v Brně jako první v republice uskutečnil.
Ustavující schůze se konala 11.3.1992, předsedou byl zvolen pan Šebestík, místopředsedou pan Obr, jednatelem pan Provazník a hospodářkou paní Stružková.
Slavnostní schůze se konala 20.5.1992 a spolek měl 18 členů. Na konci roku bohužel pan Šebestík zemřel a tak byla od roku 1993 zvolena předsedkyní paní Stružková a hospodářkou paní Vlachová.
Od roku 1999 - 2009 byl předseda spolku - pan Jaromír Obr
                                       hospodářka         - paní Františka Kaštylová 
                                       místopředseda    - paní Petra Stružková
Od roku 2009                 předseda             - paní Petra Stružková 
                                       místopředseda    - pan Jaromír Obr
                                       hospodář             - pan Hubert Schnaubert
od roku 2015                  místopředseda    - stomasestra Věra Krbečková

Náš spolek je členem celorepublikového sdružení České ILCO, zastřešující organizace 20 spolků v ČR. Aktivně hájí práva stomiků, zasazuje se za uspokojivou kvalitu života a možnost volby stomických pomůcek. 
České ILCO je členem EOA - evropská asociace stomiků a IOA - světová asociace stomiků.
Cílem všech organizací je dodržování mezinárodně uznávané Charty stomiků.

 Klub stomiků Prostějov,z.s. stejně jako ostatní spolky, pomáhá lidem vyrovnat se s trvalými následky závažného onemocnění - stomií. Podporuje preventivní programy, pořádá přednášky lékařů, stomasester a zástupců firem se stomickými pomůckami.
V současné době má spolek +/- 42 členů a 15 rodinných příslušníků. Členské schůze svolává 4x ročně, sedmičlenný výbor se schází každý měsíc a revizní komise jednou za rok. 
Každoročně pořádá rekondiční pobyt a jednodenní rehabilitační zájezd, jejichž cílem je pomoci stomikům překonat obavy z cestování, pobytu mimo domov a přesvědčit je, že se nemusí vzdávat svých zálib a koníčků. 
První rekondiční pobyt jsme absolvovali v roce 1994 s brněnským spolkem ve Žďáru nad Sázavou. Od té doby jsme navštívili spoustu krásných míst, kde při vycházkách do přírody a společenských akcích, navazují členové nová přátelství a předávají si navzájem zkušenosti. 

Tyto aktivity můžeme pořádat díky finanční podpoře firem : ConvaTec, Coloplast, Dansac, BBraun, Sabrix, Lastrona, Rols Lešany.
Naše poděkování patří také obcím okresu Prostějov, statutárnímu městu Prostějov a Olomouckému kraji.


zapsala : Věra Krbečková

                                                                                                                                      Smile

Město Třebíč je přirozeným správním, kulturním, společenským střediskem jihozápadní Moravy. Z řady památek je třeba zdůraznit dochovanou židovskou čtvrť středoevropského typu.
Jedinečnost 
třebíčských kulturních památek a péče města o ně, byla oceněna v r. 2003, kdy území židovské čtvrti
včetně hřbitova a bazilika sv. Prokopa byly zapsány do prestižního Seznamu světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Do Třebíče jsme dojeli vlastni dopravou v pondělí 16. 5. ve 13. hod. Bylo 
nás celkem 31 účastníků z toho 27 z Prostějova a 4 z Olomouce. Rekondice jsme zahájili společným obědem. Všechny přivítala pořádající rekondice Věra Krbečková, stomasestra a místopředsedkyně klubu a seznámila všechny s programem na celý pobyt. Po obědě jsme se ubytovali. Všichni jsme byli na jednom patře v hotelu Zlatý kříž uprostřed Karlova náměstí, které je jedno z největších historických náměstí. Odpoledne měl každý volno.
V úterý v 10,00 hod. byla prohlídka Židovské čtvrti, 
domu Bauerových a synagogy. Odpoledne jsme navštívili Baziliku sv.Prokopa, která byla zbudována v 15 stol. V roce 1722 byla rekonstruována v duchu barokní gotiky.
Ve středu 18.5. 
dopoledne jsme měli prezentaci dvou firem a to Fy Coloplast zastoupenou p. Truhlářovou a Fy Sabrix zastoupenou p. Šmídovou. Obě prezentace byly velmi odborně podané a zajímavé. Potom následoval jako každý den společný oběd, ale tento byl výjimečný, protože jsme mohli přivítat další naše stomiky a to předsedkyni klubu Petru Stružkovou, Růženku Antlovou a Pepu Škrabala. Odpoledne bylo volno a každý si ho užil podle svého. Večer, jako každoročně, jsme měli společenský večírek. Ve zpěvu nás doprovázel náš dlouholetý přítel klubu, pan Pepa Grepl na harmoniku. Druhý muzikant, houslista, pan František Smutný se nemohl rekondic zúčastnit z důvodu nemoci. Večírku se zúčastnili zástupci Fy ConvaTec p. ing. Marek Dohnal, obchodní ředitel Fy a obchodní zástupce Mgr. Milan Tehlár. Večírek byl zpestřen bohatou tombolou, na které se podíleli všichni stomici i zastupci firem Braun, ConvaTec, Coloplast, Dansac a Sabrix. Tentokráte bylo i pohoštění s kávou a vynikajícím větrníkem, který zhotovila provozní hotelu.
Ve čtvrtek 19.5. jsme jeli na výlet, na zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Prohlídka zámku byla  tzv. řetězová. 
 Provázeli nás žáci dramatického kroužku základní školy Jaroměřice. Prohlídka byla prováděna výkladem jednotlivých žáků v každé místnosti se scénkami a zpěvem. No zkrátka bylo to úžasné. Po prohlídce jsme všichni šli do zámecké kavárny na dobrou kávu a zmrzlinu. Na zpáteční cestě jsme se stavili v Dalešicích v pivovaru, kde se točil film dle předlohy spisovatele B. Hrabala "Postřižiny".
V pátek 20.5. byl volný den. Večer při večeři zhodnotil průběh rekondic bývalý 
předseda klubu p. Jaromír Obr.
V sobotu jsme se rozloučili a odjeli do svých domovů.


                                                                                                                                 zapsala: Věra Krbečková     Kiss


Klub stomiků Prostějov si naplánoval jednodenní výlet na 16. září na zámek Úsov,do Loštic a na Svatý Kopeček.
Vyjeli jsme ráno plně obsazeným autobusem s příjemnou průvodkyní a dobrou náladou.
První zastávka byla na zámku  Úsov. Původně středověká hradní pevnost patřící mezi nejstarší hrady na Moravě z poloviny 13 stol., mezi jehož věže byl později přistavěn manýristický zámek. Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. století. Exponáty jsou sto let staré v nezměněném stavu. 
Po prohlídce zámku jsme jeli do Loštic. Obec Loštice byla založena jako trhová ves ve 2. polovině 13. století na místě, kde se již dříve nacházela stará slovanská osada. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267, kdy biskupBruno ze Schauenburku přikoupil od Petra z Loštic popluží. Symbolem Loštic jsou olomoucké tvarůžky, které zde firma A. W. vyrábí již od roku 1876. Město žije také kulturní životem v návaznosti na tradici výroby tvarůžků probíhají každoročně Slavnosti hudby a tvarůžků (červen) a turistický Pochod za Loštickým tvarůžkem (květen).
Nakoupili jsme si v podnikové prodejně tvarůžky i výrobky z nich a po návštěvě tvarůžkové cukrárny  a chutném obědě jsme zamířili na Svatý Kopeček. 
Dějiny poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce začínají na počátku 17. století, v době, kdy Evropou zmítala třicetiletá válka. V této neklidné době se po roce 1623 stěhoval z Ratiboře do Olomouce Samuel Andrýsek, tamní městský písař s rodinou. Jeho syn Jan Andrýsek narozený roku 1595 získal v Olomouci dům, oženil se s Annou, vdovou po radním a zřídil si obchod s vínem. Víno dovážel často z Rakouska. Při cestě tam i zpět odpočíval se svými formany a koňským spřežením v Tučapech u Vyškova. Ráno chodíval na mši svatou do kostela sv. Martina nad Lulčí. Jednou učinil před svými lidmi slib, získá-li jmění, postaví Panně Marii kostelík na kopci východně od Olomouce. Plnění slibu však odkládal, přestože získal bohatství po svém švagrovi, až mu jej sama Matka Boží ve snu dvakrát připomněla.Stavbou Andrýskovy kaple, na pozemku hradištského kláštera začíná trvalé sepětí poutního místa s premonstrátským klášterem.Poutní místo navštívila osobně i císařovna Marie Terezie 19. června 1748 za opata Ferdinanda Václavíka. Tentýž opat získal pro baziliku roku 1784 i výsady "malé baziliky", což znamená, že poutník návštěvou svatokopeckého chrámu měl možnost získat stejné odpustky jako kdyby navštívil římskou baziliku Santa Maria Maggiore. Za první světové války přišel svatokopecký chrám o svůj největší zvon Maria vážící 3250kg, byla dokonce strhána měděná krytina věží a kopule.

11. února 1990 se na Svatý Kopeček opět vrátili premonstráti, kteří pokračují dodnes v jeho zvelebování. Do této doby spadá snad nejvýznamější událost, kterou bylo toto místo poctěno. V době, kdy zde vykonával duchovní správu P. Jakub Berka, navštívil Svatý Kopeček osobně papež Jan Pavel II. 21. května 1995. Při té příležitosti byl poutní chrám povýšen na baziliku minor. Na papežskou návštěvu, zejména na jeho setkání s mladými lidmi, mnozí s vděčností vzpomínají.

 Plni dojmů jsme  se ve večerních hodinách vrátili domů.
                                                                                                             Wink
                                                                                                                                                    Růžena Antlová

Hodnocení rekondičního pobytu Luhačovice od 24.5.2015-30.5.201.                                                            Cool
Rekondice jsme zahájili příjezdem v neděli ve 12 hodin do hotelu Harmonie. Nástup nám zpříjemnil
velmi dobrý oběd. Účastníky přivítala stomasestra Krbečkova Věra,seznámila je s programem
týdenního pobytu a popřála všem hezké počasí. Po obědě se šli všichni ubytovat. Pokoje byly
dvoulůžkové se sociálním zařízením. Bohužel, manažerka hotelu nedodržela naši domluvu, abychom
byli ubytováni blízko sebe. Byli jsme sice na jednom patře, ale rozházeni tak, že jsme o sobě ani
nevěděli. Ale i přes tento nedostatek, jsme byli po celý pobyt velmi spokojeni. Vynahradilo nám to
velmi dobré stravování po celý týden. Ráno byly snídaně formou bohatého švédského stolu,obědy byly
jednotné a večeře jsme si vybírali ze tři chodů. Nedělní odpoledne každý strávil dle svého. Někdo
odpočíval, jiný šel na procházku. V pondělí dopoledne následovala prezentace Fy Coloplast, pani
Danielou Truhlářovou. Po obědě jsme měli ještě prezentaci dvou firem a to Fy

Dansac, prezentaci provedla pi. Iveta Vincourková a Fy B Braun panem Markem
Dvorníkem. Zbytek odpoledne byl volný program a každý si ho využil dle svého uváženi. V úterý jsme šli na
 procházku po kolonádě a prohlídku lázní. Ve středu jsme pořádali výlet na Velehrad. Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Historie tohoto místa se začala psát před více než  800 lety,Tradice sahá až do 9. stol., kdy na
Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj, Výstavba kostela byla zahájena v letech 1210-
1215. Po výstavbě přijal kostel patrocinium Nanebevzetí Panny Marie. Spolupatronát Cyrila a
Metoděje byl připojen až v roce 1932 dekretem papeže Pia XI. Titulem bazilika byl vyznamenán v roce
1928 rozhodnutím též papeže Pia XI. A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž
se připojil v roce 1990 papež Jan Pavel II, který udělil bazilice vyznamenání Zlaté růže, kterou má
pouze 7 bazilik světa. Velehrad má tedy co říci celému světu. Potom jsme si ještě prošli podzemí
baziliky. Následoval oběd v místní restauraci  a po obědě jsme jeli do Modré, kde jsme navštívili Archeoskanzen. 

 Představuje sídliště z doby Velké Moravy z 9 stol.je postaven na základě skutečných archeologických  

nálezů z lokalit středního Pomoraví. Rozkládá se v místech, která v 5 stol. před n. I.

osídlili Keltové. Ve 4 stol. po Kristu zde pobývali Germáni. Skanzen byl vybudován v letech 2003-

2004. Byl oceněn Zlatou cihlou jako nejlepší počin programu obnovy venkova Zlínského kraje. Den
jsme zakončili společnou večeří v Harmonii a společenským večírkem, za účasti
dvou zástupců Fy ConvaTec  - obchodního ředitele Marka Dohnala a obchodního zástupce Milana Tehlára. Večírku se zúčastnili všichni a jako vždy proběhl ve velmi přátelské atmosféře, s bohatou tombolou a hudbou našich věrných muzikantů. Další dny, čtvrtek a pátek využili členové klubu na rehabilitace a masáže.Spokojeni a obohaceni o zážitky z pobytu jsme se v sobotu rozjeli do svých domovů, 

                                                                                                                                                                    stomasestra Věra Krbečková

Poděkování

Velký dík patří všem pořadatelům rekondičního pobytu a také sponzorům, kteří nám na pobyt přispěl:
 Olomoucký kraj, ConvaTec, Coloplast, Dansac, BBraun a Sabrix.


Kontakt

 

Klub stomiků Prostějov, o.s.
Mathonova 291/1
796 04 Prostějov

 

Dárci a sponzoři


 


 

sabrix-logo

Copyright © 2018. All Rights Reserved.